Articles containing keyword "NIDCAP"

 
Reflections about NIDCAP: from quantitative to qualitative and economic assessment

González de Dios J, Buñuel Álvarez JC. Reflexiones sobre el NIDCAP: de la evaluación cuantitativa a la cualitativa y económica. Evid Pediatr. 2013;9:44.