Articles containing keyword "rotavirus"

 
Rotavirus vaccine: should we assume risk of intussusception to avoid serious forms of acute diarrhea?

Rivas Fernández MA, Rio-García MD. Vacuna del rotavirus: ¿debemos asumir riesgo de invaginación para evitar formas graves de GEA? Rivas Fernández MÁ, Río-García MD. Evid Pediatr. 2015;11:24.

Rotavirus vaccines and intussusception: Can we remain at ease?

Ortega Páez E, Cuesta Montañés E. Vacunas antirotavirus e invaginación intestinal: ¿podemos seguir tranquilos? Evid Pediatr. 2011;7:70.